Категории
Описание
Нав. лампа кръговидима с височина 110 мм, 12V, 10W
Code
Цвят / Colour  Тип / Type 
  NV 00047 Червен / Red   B