Категории
Описание
Свирка за спасителна жилетка съгласно изискванията на SOLAS 74/83, EN394, 396, BG-PRUFZERT 94-13-506 (Германия)