Категории
Описание
Навигационни светлини комплект червена / зелена;  за вертикален монтаж. Работят на 12V. Изработени от неръждаема стомана AISI 316; Подходящи за лодки до 20 м; Видимост - 112,5 градуса ; Размери 56 х 89 х 36 мм