Категории
Описание
Резервен флакон 300 мл за тромба
Еко флакон, незапалим