Категории
Описание
Изработена от водонепропусклива материя, подходяща за съхраняване на пиротехника в лодката.
Обем - 40 лтр