Категории
Описание
DSC функция клас "D". Радиостанцията отговаря на нормативите, отнасящи се до морската апаратура. Системата DSC позволява да се изпращат и приемат кодирани сигнали, приети в целия свят ( съхранени в паметта ), съдържащи следната информ ация:
 • Индентификационен номер на съда
 • Аварийни сигнали като: "Пожар на борда", "Потъваме", "Аварийна ситуация", "Нападение от пирати", "Сблъсък" и т.н.
 • Местонахождението на плавателния съд ( определя се автоматично с помощтта на GPS )
 • UTC ( Координирано универсално време ) време ( определя се автоматично с помощта на GPS система, монтирана по поръчка ).
Възможност за свързване с GPS приемник  ( GPS 200 ), за непрекъснато обновяване на информацията относно плавателния съд.
Втори вътрешен приемник, работещ на 70 канал ( предназначен за DSC съобщения ).
Възможност за запаметяване на 20 частни канала  и 16 адреса MMSI  ( индентификационния код на плавателното средство ).
 • 23 бутона за управление на предния панел, позволяващи незабавно извикване на всяка една от функциите
 • LCD дисплей с осветление и регулируем контраст ( за оптимална визуализация )
 • Настройка за премахване на шума
 • Бутон за 16 канал
 • Мощност 25 W, с възможност за понижаване до 18 W
 • Функция Dual Watch - позволява да се следи 16 канал по време на прослушване на избрания канал
 • Функция Triple Watch - освен избрания канал, позволява да се следят 9 и 16
 • Функция Scan - позволява да се извършва два типа сканиране - сканиране на всички канали или сканиране на запаметени канали с възможност за групиране