Описание
Пожарогасител прахов 1кг АВС, напълно окомплектован.

Гасителна ефективност  - 8A 34B C
Изтласкващ газ - N2
Време на действие - 6 s
Работно налягане - 12 bar
Температурен обхват - 30 oC / +60 oC

Одобрение - EN 3-7, MED