Категории
Описание
Усукан шегел от неръждаема стомана.
Отговаря на стандарт AISI 316
Възможност за избор от различни размери