Описание
Указателна табела за пожарна безопасност на обекти по категория / клас пожарна опасност
Размер 30 х 15 см
Материал - коматекс