Категории
Описание
Водолазeн регулатор Coltri Jet Stream 90.

Описание на продукта:
1 фаза - С90
2 фаза - въздух
Налягане - 230 бара
Употреба при температура < 10°С

Съответства на следните стандарти:
EN 250:2000; EN 250:2000/A1:2006;
Директива 89/686/СЕЕ