Категории
Описание
Навигационна лампа, кръговидима 360°, бяла, 12V;
Височина - 72мм, Диам - 58 мм, основа - черна; захващане - с болтове